WordPress, WordPress шаблон, WP3.0,CSS, fancybox, Firefox, gravatar, images, javascript, jquery,фон, меню WP 3.0, навигация, облоко меток,платный премиум шаблон, русский WordPress шаблон, слайдер, слайдер случайных записей, ссылки,Twitter
Без рубрики | Тепло-Мелітополь | Страница 21


Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Новорічне привітання від колективу

ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

Протокол обговорення зміни тарифів

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Протокол обговорення зміни тарифів

Протокол відкритого обговорення коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів (крім населення) та послуги з постачання теплової енергії для населення

Проект Постанови Кабінету Міністрів України

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Проект Постанови Кабінету Міністрів України

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2019 р.  №

Київ

Про здійснення перерахунку споживачам розміру плати за спожиту теплову енергію та комунальні послуги протягом опалювального періоду 2019/2020 рр. у зв’язку із зміною ціни природного газу

З метою забезпечення балансу інтересів споживачів теплової енергії та комунальних послуг, підприємств теплопостачання в умовах функціонування ринку природного газу і переходу до нових договірних відносин у сфері комунальних послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що протягом опалювального періоду 2019/2020 рр. в умовах зміни ціни природного газу для підприємств теплопостачання здійснюється перерахунок розміру нарахованої плати за теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води (далі — комунальні послуги) (далі — перерахунок).
  2. Перерахунок здійснюється підприємствами теплопостачання, незалежно від органу регулювання їх діяльності, у разі коли ціна природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), придбаного у відповідному місяці опалювального періоду 2019/2020 рр. підприємствами теплопостачання для виробництва теплової енергії та надання комунальних послуг, є відмінною від ціни природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу), що врахована у структурі тарифів на теплову енергію та, відповідно, комунальні послуги, встановлених уповноваженими органами.

За наявності підстав, визначених у абзаці першому цього пункту, підприємство теплопостачання зобов’язане щомісяця (починаючи
за січень 2020 р.) здійснювати споживачам перерахунок розміру нарахованої згідно із встановленими тарифами плати у відповідних місяцях опалювального періоду 2019/2020 рр. не залежно від зміни вартості інших складових діючих тарифів (окрім природного газу).

Вказаний перерахунок відображається у платіжних документах споживачів, надісланих у місяці, що є наступним за розрахунковим періодом.

Перерахунок за жовтень — грудень 2019 року здійснюється підприємством теплопостачання у квітні 2020 р. та відображається у платіжних документах споживачів, надісланих у травні 2020 року.

  • Для здійснення перерахунку підприємство теплопостачання:
  • визначає вартість природного газу та його фактичні обсяги споживання у відповідному місяці;
  • перераховує вартість теплової енергії для споживачів з урахуванням коефіцієнту перерахунку (К), що визначається за формулою

К = Вп / Вт,

де Вп – перерахована річна планована вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів, що враховує перераховану вартість природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу), визначену для відповідного місяця опалювального періоду;

Вт – річна планована вартість теплової енергії для відповідної категорії споживачів у структурі встановлених уповноваженими органами тарифів.

  • перераховує вартість комунальних послуг для споживачів з урахуванням перерахованої вартості теплової енергії, що враховує перераховану вартість природного газу (з урахуванням тарифів на послуги з транспортування та розподілу), визначену для відповідного місяця опалювального періоду.

Для перерахунку вартості комунальних послуг застосовується коефіцієнт перерахунку (К), що визначається за формулою

К = Вп / Вт,

де Вп – перерахована річна планована вартість комунальних послуг для відповідної категорії споживачів, що враховує перераховану вартість теплової енергії;

Вт – річна планована вартість комунальних послуг для відповідної категорії споживачів у структурі встановлених уповноваженими органами тарифів.

Сума перерахунку для споживача (С) визначається за формулою

С= (1 — К)× П,

де К – коефіцієнт перерахунку;

П – плата за теплову енергію або плата за комунальні послуги, визначена у відповідному місяці згідно із діючими тарифами на ці послуги.

При здійсненні перерахунку за жовтень — грудень 2019 р. підприємство теплопостачання враховує середньозважену ціну природного газу за період з жовтня по грудень 2019 р., виходячи з щомісячної вартості природного газу та його фактичних обсягів споживання за ці місяці, а також суми нарахованих споживачеві платежів за відповідний період.

У разі оплати комунальних послуг за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина  тарифу.

  • Сума перерахунку зараховується споживачу в оплату майбутніх платежів, крім випадку припинення із споживачем дії договору купівлі — продажу теплової енергії або договору про надання комунальної послуги.

За наявності у споживача заборгованості за спожиту теплову енергію чи комунальні послуги сума перерахунку зараховується в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

5. За результатами проведеного перерахунку відповідно до вимог цієї постанови, перерахунок розміру призначених житлових субсидій та наданих пільг на оплату комунальних послуг не здійснюється.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування вжити заходів до неухильного виконання вимог цієї постанови щодо здійснення підприємствами теплопостачання перерахунку для споживачів теплової енергії та комунальних послуг.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України                                      Олексій ГОНЧАРУК

Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Обґрунтування щодо необхідності прийняття внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку

На виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22 червня 2017р. №2119-VIII, керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №129 від 05.06.2018року «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання» ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» розрахував розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії по окремим житловим будівлям м.Мелітополь. Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі, виходячи з планованих витрат ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» на обслуговування відповідного(них) вузла(ів) комерційного обліку (їх складових частин), зокрема витрат на огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку.

Розмір внесків за обслуговування вузла(ів) комерційного обліку визначаються з розрахунку на один рік, для складової витрат на періодичну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ділиться на строк міжповірочного інтервалу відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2016 року № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1417/29547.

Витрати, пов’язані із  обслуговуванням вузлів комерційного обліку, визначається з урахуванням комплексу робіт, що здійснюється ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» відповідно до Законів України « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Перелік зазначених послуг, а також періодичність (окрім періодичної повірки засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку) визначає ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ».

Розрахунковим періодом для оплати внесків є квартал!

Нарахування та сплата внесків здійснюється за кожний календарний квартал.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, які встановлені для відповідного будинку з розрахунку на один рік, коригуються щороку.

Заізолюйте стояки, інакше буде нарахування МЗК більше!

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Заізолюйте стояки, інакше буде нарахування МЗК більше!

Ця інформація спрямована у першу чергу до тих мешканців багатоквартирних житлових будинків, що мають індивідуальне опалення, але проживають в будинках, де решта мешканців отримують тепло завдяки централізованому постачанню теплової енергії від ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ».

Як відомо, з 01 травня 2019 року набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Міністерство Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України видало Наказ №315 від 22.11.2018р. «Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг» (далі – «Методика розподілу»), що вступає в силу спільно з вищезазначеним Законом України також із 01.05.2019р.

Розділом V. «Методики розподілу», передбачено визначення обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення. Воно складається із загального, що розподіляється між усіма приміщеннями, та індивідуального, що дорозподіляється на неопалювані приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, через які прокладені транзитні трубопроводи внутрішньобудинкової централізованої системи опалення.

Тобто, під транзитними трубопроводами маються на увазі трубопроводи централізованого опалення, що проходять через приміщення, яке має індивідуальне опалення і віддають певний обсяг теплової енергії, що надходить від трубопроводів до такого приміщення.

Враховуючи вищевказане, транзитні трубопроводи в приміщеннях, які не опалюються системою центрального опалення, повинні бути  ізольовані, або при відсутності ізоляції на транзитних стояках центрального опалення ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» буде здійснювати нарахування за втрати тепла відповідно до встановленої у  формулі відповідно пункту 4 розділу V «Методиці розподілу».

Для того, аби власникам квартир з індивідуальним опаленням не здійснювалося нарахування за транзитні мережі, вони повинні виконати ізоляцію транзитних стояків. Належне виконання ізоляції засвідчується відповідним опломбуванням представниками ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ».

Найближчим часом працівниками  ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» буде проведено обстеження приміщень, відключених від централізованого опалення, на предмет наявності в них ізоляції транзитних трубопроводів. При відсутності такої ізоляції буде складатися відповідний акт-припис.

У разі недопущення представників ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» для проведення обстеження чи в разі перешкоджання у доступі для з’ясування протяжності, діаметра та стану теплоізоляції транзитних трубопроводів, власникам таких квартир буде здійснюватися нарахування за втрату тепла, як за неізольовані транзитні трубопроводи.

    При ненаданні власником приміщення інформації виконавцям комунальної послуги для розрахунку обсягу теплової енергії, яка надходить від ділянки транзитного трубопроводу до неопалюваного приміщення або приміщення з індивідуальним опаленням, в якому є ділянка такого трубопроводу, у тому числі частина стояка, або обладнання внутрішньобудинкової системи опалення, приймаються наступні вихідні дані:

-трубопровід вважається не теплоізольованим;

-зовнішній діаметр трубопроводу приймається більшим з діаметрів, визначених на вході та виході з приміщення або на початку та кінці стояка (стояків);

-довжина транзитного трубопроводу приймається рівною відстані від входу та виходу трубопроводу в приміщення, за винятком ширини однієї із стін/перегородок (при горизонтальному вході/виході), або висоти одного з перекриттів (при вертикальному вході/виході);

-якщо транзитний трубопровід вертикально входить та виходить з приміщення в одній точці – приймається рівною висоті поверху, на якому знаходиться приміщення;

-якщо транзитний трубопровід горизонтально входить та виходить з приміщення в одній точці – приймається рівною внутрішньому периметру приміщення, визначеному за аналогічним по плануванню приміщенням у будівлі.

Такі нововведення передбачає запроваджений з 01.05.2019 р. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» та Наказ № 315 від 22.11.2018 р., розроблений Міністерством Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

До уваги споживачів теплової енергії! Відкрите обговорення зміни тарифів!

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

До уваги споживачів теплової енергії! Відкрите обговорення зміни тарифів!

У зв’язку з підвищенням цін на  природний газ згідно прейскуранту на природний газ із ресурсів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на  15,45%  від цін, які були застосовані у тарифах, встановлених рішеннями виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 26.09.2019р.      № 201/2 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» проводить відкрите обговорення  зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх споживачів та послугу з постачання теплової енергії для населення. Протягом 7 календарних днів з 17 грудня 2019 року до 24 грудня 2019 року включно від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються зауваження і пропозиції згідно з п.2 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р.№130. Подати заяву із зауваженнями або пропозиціями  можна в письмовому  та електронному вигляді з поміткою «обговорення зміни тарифу». В заяві необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові (для юридичних осіб повне найменування), посада і контактні телефони для зворотного зв’язку.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються до 16 год. 24 грудня 2019 року за адресою: м.Мелітополь, вул. Покровська, 61, приймальня, або на електронну адресу teplo-melitopol@mlt.gov.ua

Структура тарифу ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Структура тарифу ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»

У зв’язку з підвищенням цін на  природний газ згідно прейскуранту на природний газ із ресурсів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Додаток додається) на  15,45%  від цін, які були застосовані у тарифах, встановлених рішеннями виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 26.09.2019р., Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ» повідомляє про намір корегування тарифу.

Прейскурант «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

Прейскурант «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Прейскурант на природний газ із ресурсів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на період поставки з 1 січня по 30 квітня 2020 року (включно) під час виконання компанією обов’язків продавати/постачати природний газ споживачам, які підпадають під дію спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, покладених на Компанію відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Відповідно до вимог  наказу  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», у зв’язку з підвищенням цін на  природний газ згідно прейскуранту на природний газ із ресурсів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Додаток додається) на  15,45%  від цін, які були застосовані у тарифах, встановлених рішеннями виконавчого комітету Мелітопольської міської ради від 26.09.2019р.      № 201/2 «Про затвердження тарифів на теплову енергію ТОВ «ТЕПЛО — МЕЛІТОПОЛЬ» та втрату чинності рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 25.04.2019 № 92/5 та рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 14.06.2019 № 126.»

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Таблиця 1 – Обґрунтування зміни тарифів ТОВ «Тепло-Мелітополь» для всіх категорій споживачів

Підприємство має намір підвищити тарифи на послуги з постачання теплової енергії шляхом коригування  складових тарифу, а саме:

 Складові тарифу В діючому  тарифі,      грн./ Гкал Після коригування,       грн../ Гкал Відхилення, грн./ Гкал
Природний газ 833,7 962,5 +128,8
     

       Собівартість  по всім категоріям споживачів в діючому одноставковому тарифі становить 1495,91 грн/ Гкал (з ПДВ), а при коригуванні – 1650,63 грн./Гкал (з ПДВ).

               Двоставкові  тарифи за  1 Гкал  теплової енергії  з ПДВ:

  Згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року  № 130  «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»  зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються до 16 год. 24 грудня 2019 року за адресою: м.Мелітополь, вул. Покровська, 61, приймальня, або на електронну адресу teplo-melitopol@mlt.gov.ua

Адміністрація  ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ».

УВАГА! ВАЖЛИВО!

Автор: / Категория Без рубрики / Комментариев: 0 / Метки:

УВАГА! ВАЖЛИВО!

Споживачам
Організаціям, обслуговуючим житло
Управлінню освіти ММР ЗО
Відділу охорони здоров’я ММР ЗО
Відділу культури ММР ЗО
ТОВ «Тепло-Мелітополь» попереджає, що 06.12.2019 року експлуатаційним районом теплових мереж по вул. Покровська, 61/1, з метою запобігання несанкціонованого відбору теплоносія з системи теплопостачання, в трубопроводи опалення буде введений барвник флуоресцеін.

З повагою, адміністрація ТОВ «Тепло-Мелітополь»

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тепло-Мелітополь"